ROSENKRANSENS VÄNNER

PRESENTERAR SIN 

STEG-FÖR-STEG ROSENKRANS

Här nedan är några viktiga datum i det nya året 2023.

(än så länge på engelska endast).


----------------------


2 Februari - Blessing of Candles before and for the Candlemass

Bee-wax candles are apparently to prefer but a candle is better than no candle.

A tiny note: No 'electric candles'.


2 Februari - Candlemas or missa candelarum (Feast of the Presentation of Jesus Christ)

Blessing of Candles (a different procedure than previous mentioned).


----------------------


3 Februari - St Blase and the Blessing of the Throats

The blessing of the throat and also blessings of wine, candles, water and fruits.

----------------------  • 15 Augusti - Assumption of the Blessed Virgin Mary - Blessing of herbs, tea.
VÅR FRU AV ROSENKRANSEN I FAMILJEN GER OSS HOPP, TRO OCH KÄRLEK

I vår rosenkransintention så ber som många för själarna i Skärselden. Men - Rosenkransens Vänner och våra Steg-för-Steg kollegor - har sedan mars 2020 nämnt i vår intention att vi ber för Själarna i Skärselden ochde som "speciellt avlidit" under pandemin. 


Requiem æternam dona eis, Domine

Et lux perpetua luceat eis

Requiescatant in pace.

Amen


Det var alldeles för många, och dessutom globalt, som dog ensamma, som dog utan sina nära och kära i närheten men även de som inte hade tillgång till en präst inför döden.


Vi har även inkluderat de som smittats av viruset och de som är eller har varit stressade och fyllda av oro kring detta. I detta ingår de som mått eller mår dåligt av att de inte fått möjligheten att säga ett sista farväl, inte ens vid en begravning, som varit restriktivt antal deltagare.


Vi ser detta som en del av det diaboliska krig som idag sker. Det är även därför som vi har försökt introducera (och deltagit i) flera fasteperioder.


Låt oss, O Herre, få börja detta fälttåg i Kristen tjänst,

med heligt fastande,

så att vi,

när vi tar upp kampen mot andlig ondska,

är beväpnade med självbehärskningens vapen. 


Vårt mål är att vara Sveriges främsta Steg-för-Steg Rosenkransbön där användaren själv kan styra över hur de vill be sin Rosenkrans. Vi utgår från att "alla" inte kan eller vet hur man ber en Rosenkrans, därav vår Steg-för-Steg version.

Vi vill ge användaren en variation av kunna växa i sin tro. 


Med tiden så utvecklar användaren sina kunskaper och plockar de behov som vi kan erbjuda. Rosenkransens Vänner har under hösten 2022, passerat mer än 350 stycken lördagsrosenkranser i följd.

Man måste alltså gå tillbaka till januari 2016 då det bestämdes att vi skulle göra fem lördagar i följd. Att dessa fem lördagar i följd, egentligen, skulle vara den första lördagen i de fem första månaderna under året, var någonting vi inte förstod.  

Vilket vi idag snarare ser som tack gode Gud att vi har fått ynnesten att be Rosenkransen i mer än 350 lördagar i följd. Så produkten är en "nybörjarvariant" i sitt Steg-för-Steg, men ändå inte då den har utvecklats under alla olika rosenkransböner som gjorts. 


Rosenkransen börjar med korset eller rättare sagt Krucifixet, där vi bekänner vår tro, sedan följer vi pärlornas väg som leder oss tillbaka till korset.

Detta är vår "unika" del där vi inte slutar på medaljongen eller efter man sjungit i Mariansk hymn. Vi låter pärlorna på Rosenkransen leda oss till korset som är ett tecken för vår frälsning.


Vi använder ordet "pärla" för att höja nivån på vad rosenkransbönen är. Vissa kallar det för kulor men vi tycker att pärlor ger oss en känsla av att det här är något större.


Den första större pärlan är Fader vår och därefter tre mindre pärlor som står för de gudomliga (teologala) dygderna: Tro, hopp och kärlek.

Det här är hjärtat, hela vår doktrin och undervisning om vårt liv. 


Den sista pärlan inför den sammanlänkande medaljongen är Lovprisningen, Gloria Patri, pärlan som glorifierar Gud, enligt Påve Paulus VIs Marialis Cultus. Påve Johannes Paulus II skriver i sin Rosarium Virginis Mariae att det är av yttersta vikt att Gloria har en prominent plats i Rosenkransen.

Det nya för oss under hösten 2022, är att vi har nu lagt till "Fatimabönen" direkt efter Gloria patri, redan på den här nivån. Det är kopplat till att vi jobbat länge med arbetet kring "vad är ett mysterium" men även hur vi ska lösa det som ska vara meditationen när man ber Rosenkransen.

Att Fatimabönen nu hamnar efter Gloria patri innan medaljongen är kopplat till att vi följer den Katolska traditionen då vi studerat hur Kardinal Leo Burke ber Rosenkransen på latin.


Enligt Katolska Katekesen så klassas


  • Fader vår som ett mysterium.
  • Hell Dig Maria som ett mysterium
  • Ära vare Fadern som ett mysterium


Vi har ägnat många år att leta efter de nycklar vi behövde för att veta vart vi ska placera Fatimabönen, som enligt Vår Fru av Fatimas önskan ska vara efter varje mysterium. 

Det var ett problem eftersom många lärda har skrivit att bibeltexten var det som klassades som ett mysterium. Nu har vi hittat de olika nycklarna som ovan nämnts, vilket är mycket inspirerande. En av lösningarna kom under en adoration.


Rosenkransens Vänner har utvecklat denna rosenkrans som en väg att gå i den Heliga Familjens fotspår, att kunna se oss själva gå bredvid dem, ungefär som ett träningspass, där hjärnan och hjärtat känner med mysterierna.

Det blir en del av meditationen; att vi ser oss vara bland dem. Av den anledningen har vi inkluderat alla mysterierna, inte med en hänvisning eller en överskrift som är vanligt. Detta för att kunna ge helheten. Hur ska vi kunna meditera över mysterierna om de inte är framför oss i vårt sinne och hjärta? 


– En strävan efter en fruktsam perfektion Du ska älska din nästa såsom Gud Fader älskar dig –


När man väljer att lämna korset kan det vara svårt att komma tillbaka. Vi vill framhäva godhet och kärlek för att bekämpa och stå emot ondska. Ondskan vill distansera oss från Jesus väg till helighet.

Påve Fransiskus sade i sin predikan den 11 april 2014;

“when the devil is rejected, he grows and comes back stronger than before”

("när djävulen bortstöts växer han och kommer tillbaka starkare än förut").


Ormen gör allt den kan för att förföra och fresta oss, där frestelsen växer sprider den sig vidare för att kunna infektera andra personer. Var finns mörkret? Var finns ljuset? Vi ser aldrig den eventuella handlingen av vårt beslut! Vi ska inte bli en del av ondskan – för vad är konsekvensen av handlingen? Vi är alla kallade att bli saliga. Det gäller att förstå att alternativet mot mörkrets makter är att göra tvärtom och följa ljuset.


“Rosenkransen är en bok för de blinda, i vilken själarna kan se det största drama världen någonsin skådat utspelas; det är en bok som inviger vanliga människor i mysterier och kunskaper som är långt mer tillfredsställande än lärda människors fina utbildning; det är en bok för gamla, vars ögon börjar sluta sig mot denna världens skuggor för att öppnas inför sanningen i den nästa världen. Rosenkransens styrka är obeskrivlig."

(Fulton J. Sheen)


I Rosenkransens värld lämnas vi aldrig åt vårt öde för att ensamma brottas med våra liv. Den Heliga Jungfrun upplevde och genomförde en världsomvälvande händelse.


Vi har lyssnat på Vår Fru av Fatima och vi inkluderar de fem böner herdebarnen erhöll för vår skull. Vi har lyssnat på Fader O'Sullivan, använt oss av olika Katekeser från olika tidsåldrar där den äldste är en tysk version daterat 1799. Vi har sökt information i Raccolta där edition 1910 är vår grundstomme. 
Vi har tittat på texter på latin, engelska, tyska, franska, svenska och ibland även på spanska. Vi har köpt in litteratur som "yngst" är från 1940 och äldst; 1799. 

Vi har försökt att "lyssna" på vad vår Fru vill. Ibland kommer inspirationen under Rosenkransbönen, ibland under en adoration, ibland under Mässans gång, i bland i samtal. Ibland är det sent eller tidigt på dygnet. Ibland vet vi inte om vi är på rätt väg.


Ibland kan en medaljong av fem-hundra medaljonger visa sig vara en icke-beställd vara och ska vi se det som ett tecken på arbetet, på en fråga eller fundering? Eller var det endast "ingenting"...


Uppenbarelserna i Vår Fru av La Salette, Vår Fru av Akita, 1973, och Vår Fru av Fatima, 1917, är skrämmande nog i linje med idag... och vi lever tydligt i diaboliska tider där kyrkor stängs igen av anledningar som aldrig någonsing existerat. 


Låt Vår Fru leda dig igenom Rosenkransen! Rosenkransens Vänner


På Ärkeängel S:t Michaels Festdag, MMXXII

Vi får inte glömma bort, att motståndare, som är starkare, mer förberedda, resursrikare, har inga problem med att "försöka vinna kriget under en längre tidsperiod".


Vi, dagens katoliker, är oförberedda, resurssvaga och har en kort kämpaglöd - och vi kan lätt bli "krigs-trötta" för att vi inte har rätt träning eller rutiner.

Precis som Rysslands krig mot Ukraina, så decimeras antalet motståndare genom allt bombardemang, men även tiden de som kämpat för att försvara sitt land - inser att de orkar inte länge till. 

Vi kan dock inte ge upp!!!

Ihärdighet är ett ord som är ytterst viktigt.

Synonymer som;

uthållighet, ståndaktighet, stamina, motståndskraft eller t ex återhämtningsförmåga.Tänk dig 40 dagar i öknen ... 

Och, att vi ska inte bara överleva, utan vi ska vinna. Det som testas är din inre sida.


Du, HERRE, övertalade mig, och jag lät mig övertalas;

du grep mig och blev mig övermäktig.

Så har jag blivit ett ständigt åtlöje;

var man bespottar mig.

Ty’ så ofta jag talar, måste jag klaga;

jag måste ropa över våld och förtryck,

ty HERRENS ord har blivit mig

till smälek och hån beständigt.

Men när jag sade: ”Jag vill icke tänka på honom

eller vidare tala i hans namn”,

då blev det i mitt hjärta såsom brunne där en eld,

instängd i mitt innersta;

jag mödade mig med att uthärda den,

men jag kunde det icke.

Jeremia 20:7-9 


"Jag orkar inte längre. Jag orkar inte mer." 

Men ... det finns något som brinner i ditt hjärta ... du kan inte sluta eller ge upp. 

"För detta tals skull drog sig många av hans lärjungar tillbaka,

så att de icke längre vandrade med honom."

Joh 6:66